piknik1

W dniu 10 czerwca 2018 roku odbył się VII Piknik Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. W słoneczne, niedzielne popołudnie w malowniczym otoczeniu Pałacu w Baborówku spotkały się rodziny zastępcze z powiatu szamotulskiego.

Prezes PFRON Dorota Habich
Prezes PFRON Dorota Habich

Zalety tworzenia modelu spółdzielni socjalnych przy warsztatach terapii zajęciowej oraz rola przedsiębiorczości społecznej w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych były tematem prelekcji Doroty Habich p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podczas otwarcia konferencji dotyczącej przedsiębiorczości społecznej.

Widzisz Reaguj Zadzwoń

Przypominamy o zwracaniu szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Osoby bezdomne, samotne, a także pod wpływem alkoholu są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego pomocy.

Uprzejmie informujemy, że  terminy przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, są następujące:

1) 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),

2) 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019). 

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza w dniu 27 lutego 2018 roku na konferencję pt.: „Spółdzielnie socjalne jako sposób na przeciwdziałanie bierności zawodowej”.

Informujemy, że 31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego opublikowane zostały zarządzenia Starosty Szamotulskiego w sprawie obowiązujących od 1 lutego 2018 r. kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego