Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje o rozstrzygnięciu naboru na Partnera do projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014+.

Informujemy, iż Powiat Szamotulski został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2019 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji.

5 grudnia 2018 roku w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach odbyła się V konferencja „W Powiecie Szamotulskim Wokół Rodziny”. Otwarcia konferencji dokonała Beata Hanyżak – Starosta Szamotulski.

W ramach projektu ,,Poprawa dostępu do usług społecznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zrealizowało cykl szkoleń dla rodzin zastępczych pt. ,,Akademia Rodzicielstwa Zastępczego". Szkolenia odbyły się  w trzech miastach na terenie naszego powiatu tj. w Szamotułach, Pniewach oraz Wronkach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu konkursowego w ramach poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie informujemy, że w związku z ustanowieniem Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz.2117) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w dniu 12 listopada 2018 roku będzie nieczynne.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego