Uprzejmie informujemy, że  terminy przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, są następujące:

1) 31 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
2) 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020). 

O dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w 2019 r. będzie można aplikować wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy Systemu SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON).

Widzisz Reaguj Zadzwoń

Przypominamy o zwracaniu szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Osoby bezdomne, samotne, a także pod wpływem alkoholu są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego pomocy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje o rozstrzygnięciu naboru na Partnera do projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

Informujemy, że od dnia 4 luego 2019 r. ulegają zmianie godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu konkursowego w ramach poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2019 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.  W związku z przystąpieniem Powiatu Szamotulskiego do systemu SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) wnioski będzie można składać na dwa sposoby - w wersji papierowej lub poprzez system SOW.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia